Hiparco

Recetas y trucos de GNU/Linux e informática en general

Alojado en http://guimi.net

Comprobaciones de HW en GNU/Linux

DISPOSITIVOS

# lspci | cat /proc/cpuinfo

# lsusb | cat /proc/scsi/scsi

 

MEMORIA

# free

# memtest86

 

DISCOS

# dd if=/dev/… of=/dev/null

# smartmontools

 

RED

# nictools_nopci

# nictools_pci

 

CPU

# cpuburn

# crashme

# fuzz

# stress

 

OTROS

# mbmon

# sensord

# lmbench

# lm_sensors

# lshw | hwinfo | x86info

# ltp

# spew

 

Comprobaciones de HW en GNU/Linux, Veruificar hardware en Linux, chequeo de hardware

Categoría: GNU/Linux, Hardware, Prompt